ඉන්දියාව සමග එළැඹීමට යෝජනා කෙරෙන ආර්ථික හා තාක්ෂණික සහයෝගිතා ගිවිසුම (ETCA) සහ ශ්‍රි ලංකාවේ දේශීය දේශපාලන ආර්ථිකයේ හෙට දවස

විදුලි සංදේශ ඉංජිනේරු ඩිප්ලොමාධාරී සංගමයේ 33 වැනි වාර්ෂික සංවත්සර මහ සභාවේ මුඛ්‍ය දේශනය

2016 ඔක්තෝබර් 14 දින සසකාවා ශාලාවේදී

කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආර්ථික විද්‍යාව පිළිබඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ කථිකාචාර්ය

ලලිතසිරි ගුණරුවන් විසිනි

මුඛ්‍ය දේශනය කියවීමට..

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *